Ministerie van Voedsel

Leon Meijer (CU) is de enige voedselwethouder van Nederland. Hij trapte het laatste segment af met een column over de noodzaak van een ministerie van Voedsel. Nederlanders hebben volgens hem een grote uitdaging op het gebied van voedsel en deze opgave van de burgers moet centraal gezet worden. Dit gebeurt ook in Ede. Er moet daarom een minister van Voedsel komen die de Nationale Voedselagenda als rode loper gebruikt en zo moderne voedseloplossingen gaat uitrollen. We moeten volgens Meijer afscheid nemen van de verkokerde overheid en beginnen met dit ministerie dat aan de basis moet staan van het stimuleren van een integraal maatschappelijk netwerk dat de uitdagingen rondom voedsel aanpakt.

Uitkomst:

Een meerderheid van de politici was voor een Ministerie van Voedsel in het volgende kabinet.

Vijf van de zeven politici waren het hier volmondig mee eens, gevolgd door zeker driekwart van de zaal. De discussie ging met name of dit ministerie gecombineerd moet worden met milieu en/of klimaat. GL wil inzetten op een minister voor Klimaat, hier zou voedsel dan goed onder kunnen vallen volgens Suzanne Kröger (GL), waardoor er geen aprt ministerie van Voedsel nodig is. Ook de VVD zag weinig heil in een aparte voedselminister, vooral omdat elk onderwerp dan wel haar eigen minister kan claimen. Er werd ook gewaarschuwd voor een ministerie dat zich teveel richt op het belang van de boeren in plaats van integraal voedselbeleid, een manco van oud-staatssecretaris Bleeker volgens Henk van Gerven (SP). 


Voedsel wordt desondanks volgens de politici een van de belangrijkste globale thema’s van de nabije toekomst.  Het gehele onderwerp vraagt volgens de meerderheid dan ook de aandacht van een verantwoordelijk beleidspersoon in de vorm van een minister van Voedsel. Daarin werden de politici gesteund door ruim driekwart van de aanwezigen. In Ede is er al een voedselwethouder. Het wordt in Nederland tijd voor een voedselminister die een beleid neerzet waarin verschillende belangen afgewogen en verbonden worden.