Duurzaam voedsel

Het thema duurzaam voedsel werd ingeleid door Martin Scholten van Wageningen UR. Duurzaam voedsel impliceert een optimale productie van voedsel per hectare land. Verder is voedsel pas echt duurzaam als het onderdeel is van een gesloten kringloop.


Veel mensen roepen dat een dieet pas echt duurzaam kan worden als er geen dierlijk voedsel geconsumeerd wordt. Dit is onzin, volgens Martin Scholten. Er is ruimte voor de consumptie van een matige hoeveelheid dierlijk eiwit. Dieren bieden oplossingen in de voedselketen omdat zij gemakkelijk reststromen kunnen consumeren. De uitdaging ligt in het vinden tussen een goede balans van productie en consumptie. Daarom is het volgens Scholten noodzakelijk dat er een integraal voedselbeleid komt dat duurzaam, circulair klimaatneutraal is. Zaak is daarbij om de mogelijkheden van dierlijke eiwitten en mest volledig te benutten.

Kiloknallers

De eerste stelling stelde dat kiloknallers verboden moeten worden. GL, PvdA en D66 waren hier duidelijk voor. Belangrijk voor deze partijen is dat er goede kwaliteit voedsel tegen eerlijke prijzen wordt aangeboden en zeker niet onder de kostprijs. Aan de andere kant van het debat stonden de VVD en CDA, die denken dat een verbod juist negatieve effecten op boeren zou kunnen hebben. Deze moeten zelf de ruimte hebben om te onderhandelen over prijzen of de geleverde kwaliteit. De debatterende partijen waren het er wel over eens dat de helft van de boeren relatief arm is, dat een groot deel er de komende jaren mee op houdt. Dat is onacceptabel volgens de meeste partijen. Een ruime meerderheid van de zaal was het eens met de stelling en wil de afschaffing van de kiloknallers snel werkelijkheid zien worden.

Stelling:

Binnen 10 jaar moet de Nederlandse agrofoodsector klimaatneutraal en circulair produceren.

Innovatie en een klimaatslimme landbouw worden wat de ChristenUnie betreft belangrijke onderdelen van het nieuwe Gemeenschappelijk Lanbouw Beleid (GLB)

Grondgebonden landbouw en gesloten kringlopen zijn de standaard.

Klimaatneutraliteit en circulariteit

De meeste partijen zijn ervan overtuigd en zien kansen als de Nederlandse agri-food sector klimaatneutraal en circulair gaat produceren. De discussie gaat over de termijn, sommige vinden binnen 10 jaar haalbaar, anderen binnen 20 jaar. Maar iedereen is overtuigd dat een dergelijk stip op de horizon nodig is. Daarmee gaat de sector tot de meest concurrerende van de wereld gaat behoren. Tien jaar klinkt ambitieus en is ambitieus, maar is volgens Martin Scholten van Wageningen UR wel realistisch en tevens noodzakelijk. De Nederlandse sector is innovatief genoeg. Volgens de politici moet er door de overheid miljarden geïnvesteerd worden om deze transitie te faciliteren!! Net zoals nu gebeurt bij de transitie naar duurzame energie.