Gezond voedsel

Voor aanvang van het debat kregen de politieke partijen de kans om kort te vertellen wat de belangrijkste punten van hun partij zijn op de thema’s gezond en duurzaam voedsel. Hieronder een kort overzicht van hun reacties:

De consument moet ten eerste centraal staan, het voedselbeleid moet verder duidelijk natuur-inclusief zijn, waaraan de landbouw een belangrijke bijdrage kan leveren.

Rien van der Velde

PvdA

Twee zaken zijn relevant voor D66. Goed voedselbeleid draagt enorm bij aan de gezondheid en is daarom uiterst belangrijk. Circulaire voedselproductie is de manier om in de toekomst met voedsel om te gaan op een duurzame en gezonde manier.

Tjeerd de Groot

D66

Mensen moeten goed onderwijs krijgen over wat gezonde voeding is. Omdat het zo’n belangrijk onderwerp is moeten we niet schuwen om heffingen toe te passen op ongezonde voeding. Ook moet de onderhandelingspositie van de boeren verbeterd worden, wat de voedselketen ten goeden komt.

Wytske de Pater-Postma

CDA

Er wordt te veel voedsel weggegooid, daarbij wordt de werkelijke waarde van voedsel niet gewaardeerd. Er moet in de toekomst weer gefocust worden op de boeren en een natuur-inclusief beleid.

Suzanne Kröger

GroenLinks

Een goed voedselbeleid is van belang voor de toekomst van onze kinderen, zowel die op boerenbedrijven opgroeien als daarbuiten. Boeren moeten vooral ook eerlijk betaald krijgen.

Nico Drost

Christen Unie

Voedsel moet allereerst op een veilige en gezonde manier geproduceerd worden. Er moet daarom meer op de kwaliteit gelet worden in plaats van de kwantiteit. Daar is harde wetgeving voor nodig.

Henk van Gerven

SP

Er moet nadrukkelijk ingezet worden op het promoten van een gezonde levensstijl. De VVD vindt dat dit door voorlichting moet gebeuren en niet met harde maatregelen zoals belastingheffingen. 

Eric van der Burg 

VVD