aandacht krijg je door het te geven

Mensen op nieuwe gedachten brengen en aanzetten tot het juiste handelen? Je mag ons er ’s nachts voor wakker maken. Wij mobiliseren aandacht en faciliteren contact. Dat doen we altijd met zorg en respect voor de mensen die we beogen te bereiken.

Tussen de oren en in het hart

Snappen hoe je een merk, product of gedachtegoed aantrekkelijk en gewild maakt, hoe je bouwt aan de band met je doelgroep, én hoe je mensen activeert. Dat is ons ding. Wij bedenken, produceren en distribueren boodschappen die mensen niet alleen raken tussen de oren, maar ook in het hart. Soms richten we ons op boeren, dan weer op consumenten, soms op beleidsmakers, dan weer op zwangere vrouwen. Soms gaat het om het aanzetten tot actie, en vaak gaat het over kennisdelen.


Lol en lef

Wat het vraagstuk ook is en wie de doelgroep ook mag zijn, altijd proberen we lol te hebben in wat we doen. Toch nemen we ons werk nooit te lichtzinnig.

Gezond en duurzaam

Onze missie is de wereld gezonder en duurzamer maken. Dat is voor ons een extra prikkel om écht het verschil te maken. En voor onze klanten is het plezierig om te weten dat we uit hetzelfde hout gesneden zijn.


Onze drive: Positive Impact

Met denk- en daadkracht realiseren we creatieve oplossingen die van waarde zijn voor onze klanten.

Denk aan:

• PR-campagnes

• Online platforms

• Corporate communicatie

• Positioneringen

• Content