Sprekers

Stephan Peters

Manager voeding en levensmiddelen­wetgeving, Nederlandse Zuivel Organisatie

Hoe duurzaam is zuivel nu eigenlijk? Daar bestaan nog wel wat misverstanden over volgens Peters.


De Gezondheidsraad concludeerde in haar Richtlijnen goede voeding dat we meer plantaardig dienen te eten en minder vlees. De zuivel­aanbevelingen bleven gelijk.


Een maand eerder werd bij het Europese voedings­congres (FENS) geadviseerd minder dierlijk te eten, door zowel de vlees- als zuivel­consumptie te reduceren. Dat schept verwarring.


Wetenschappelijke onderbouwing van gezondheid en duurzaam­heid is cruciaal. Bij gezond en duurzaam eten hebben we het over twee orden van grootte: wetenschappelijke consensus over gezonde voeding wordt op hoofd­lijnen wel bereikt, op duurzaam­heid is dat nog emerging. Dus hoe genuanceerd zijn dan de huidige uitspraken over gezond en duurzaam eten?


Daarvoor liet NZO Blonk Consultants berekenen wat de impact is van zuivel op het milieu. De milieudruk blijkt af te nemen bij een toenemende plantaardige consumptie t.o.v. van de huidige consumptie. Bij een toenemende vlees­consumptie neemt de milieudruk toe en voor toenemende zuivel­consumptie blijft deze bij gelijk.


Dit laatste wordt verklaard doordat het alternatieve dieet van zuivel — een dieet dat nodig is om bijvoorbeeld voldoende vitamine B12 binnen te krijgen — een even grote milieudruk heeft.


Peters: “We kunnen mensen beter sturen op duurzamere alternatieve keuzes van dierlijke producten. Door wat verschuivingen op ons bord, kan een groot effect worden bereikt.”


Concluderend heeft de Gezondheids­raad gelijk, maar voor een beter eetpatroon is het verstandig anders dierlijk en meer plantaardig te gaan eten.


Op de vraag van het panel hoe NZO aankijkt tegen ‘mannenvlees’ — zonder stier of mannetjeskalveren geen melk en zonder haan geen kip of ei — antwoordt Peters dat NZO kijkt naar duurzaamheidsimpact van verschillende dierlijke producten om een volledig beeld te krijgen. Verder bevestigt Peters dat het de verantwoordelijkheid is van de zuivelsector om ook over ‘mannenvlees’ transparant te communiceren.